Nya sommar öppet tider. 10-16,00. Telefonen kommer vara stängd så skriv i chatten eller ett kontakt formulär.

Utöka din solcellsanläggning: Vad ska du tänka på när du utökar din solcellsanläggning?

Att utöka din solcellsanläggning är ett smart drag för att öka din produktion av solel och även minska ditt klimat avtryck då du kan minska ditt beroende av traditionella energikällor. Men innan du dyker in i projektet att utöka din solcellsanläggning, finns det flera viktiga faktorer att tänka på. Låt oss gå igenom vad du behöver veta och ha koll på när du planerar att utöka din solcellsanläggning.

 

Vad ska du tänka på när du utökar din solcellsanläggning?

När du överväger att utöka din solcellsanläggning är det några viktiga överväganden att ta hänsyn till:

1. Energibehov och Kapacitet: Utvärdera ditt nuvarande och framtida energibehov för att bestämma hur mycket mer kapacitet du behöver. Detta kommer att påverka storleken på din utökade solcellsanläggning.

2. Takytan: Kontrollera om du har tillräckligt med utrymme på ditt tak för att installera fler solpaneler. Ibland kan takytan vara begränsande och kräva alternativa lösningar som markmontering.Det är även viktigt att ha koll på att visa montage system som tex Esdec kräver att det är viss marginal till kanterna vilken kan påverkar möjligheten att bygga ut. 

3. Tillstånd och Regler: Kolla upp lokala byggregler, tillståndskrav och nätanslutningsavtal för att säkerställa att du följer alla juridiska och tekniska krav för att utöka din anläggning.

4. Finansiella Aspekter: Utvärdera kostnaderna för att utöka din solcellsanläggning och undersök eventuella incitament eller bidrag som kan vara tillgängliga för att använda till att minska kostnaderna. Reglerna för grön rot ändras hela tiden så det är viktigt att se till att vara uppdaterad om vilka regler som gäller just nu, du kan läsa alla regler på skatteverkets sida. 

5. Teknisk Kompatibilitet: Se till att de nya solpanelerna och systemen är kompatibla med din befintliga anläggning för att undvika tekniska problem eller ineffektivitet. Du måste se till att växelriktaren har möjlighet att ta hand om ökningen i produktion. 

 

 

 

 

Dessa är några viktiga aspekter, vidare kommer vi att gå in på de problem och frågor som dyker upp oftast hos vår kundtjänst här på Solproffset.

 

Huvudsäkring vid utökning av Solceller

När du utökar din solcellsanläggning är det viktigt att ta hänsyn till storleken på huvudsäkringen för att säkerställa att din anläggning fungerar korrekt och säkert. Huvudsäkringen är en viktig komponent i ditt hem och måste dimensioneras för den ökade kapaciteten.

1. Korrekt Dimensionering: Anpassa huvud säkringen till den totala kapaciteten för din utökade solcells anläggning. Att ha en för liten huvud säkring kan leda till överbelastning och säkerhetsrisker.

2. Växelriktarens Kapacitet: Använder du samma växelriktare när du utökar din anläggning så kan det vara bra att kontrollera den maximalt tillåtna DC effekten till växelriktaren från Solcellerna. I regel är det generellt 50% överdimensionering av växelriktaren storlek. Tex på en Huawei 10 kW så rekommenderas en maximal DC effekt på 15 kW. Dvs den teoretiska maximala effekten från solpanelerna. 

3. Mppter/ingångar på växelriktaren: Viktigt att ha koll på hur man ska koppla in dem nya solpanelerna i växelriktaren. Generellt ska det ej blandas solpaneler in på samma MPPT. Det är dock möjligt om det är samma antal och samma Ampere på panelerna. Kontrollera detta noga innan det görs för att inte minska produktionen. 

 

Hur mycket solceller på 25a säkring?

25 A säkring klarar 25 A * 230 V * 3 faser = 17 250 W = 17,25 kW i inmatning till nätet. 

Kan man bygga ut en solcellsanläggning?


Ja, det är möjligt att bygga ut en solcellsanläggning för att öka dess kapacitet och effektivitet. Genom att noggrant planera och ta hänsyn till alla relevanta faktorer som energibehov, takutrymme, tillstånd och säkerhetsåtgärder som sagt tidigare i den artikel så kan du säkerställa en framgångsrik utökning av din solcellsanläggning.


 

Vad händer om växelriktaren är för liten?


Det är viktigt att välja en växelriktare som är tillräckligt dimensionerad för den totala effekt som solpanelerna kan producera. Om växelriktaren underdimensioneras, det vill säga om dess märkeffekt är lägre än den totala effekten som solpanelerna kan producera, kan det leda till effektförluster och ineffektivitet i systemet.

När solpanelerna producerar mer el än vad växelriktaren kan hantera, kan växelriktaren inte omvandla all solel till användbar el. Detta resulterar i effektförluster eftersom den överskotts el som inte kan omvandlas går förlorad och blir till värme i växelriktaren.

För att undvika dessa effektförluster är det viktigt att dimensionera växelriktaren korrekt i förhållande till solpanelernas kapacitet. Detta kan göras genom att välja en växelriktare med tillräcklig märkeffekt för att hantera den maximala effekt som solpanelerna kan producera under olika förhållanden.

Går det att installera 2 växelriktare och varför är det en bra ide?

Absolut, det är fullt möjligt att installera 2 st växelriktare.
2 växelriktare möjliggör användet av flera MPPT:er, vilket öppnar upp för intressanta möjligheter. Genom att använda flera MPPT-enheter kan du dela in ditt tak i sektioner och koppla varje sektion till en egen sträng och MPPT-enhet. Detta är särskilt värdefullt i situationer där du vill ha solcellsmodulerna orienterade i olika riktningar för att maximera solelproduktionen.

Genom att segmentera ditt tak på detta sätt och använda flera MPPT-enheter kan du dra nytta av de optimala förhållandena för varje solcellssträng, vilket resulterar i en ökad total solelproduktion. Detta ger dig större flexibilitet och möjlighet att anpassa din solcellsanläggning efter specifika förhållanden och preferenser.

  

 

Kan man blanda olika solpaneler?

Ja det går att blanda olika märkeffekter och solpaneler, men det kan påverka prestanda hos den strängen. Det bästa är att ha samma paneler på samma sträng för att inte begränsa effekten av solpanelerna. Har du tex en sträng med 450 W paneler och kopplar på en 385w panel så bli hela strängen begränsad till att varje solcell bara kan producera 385w. En bra lösning på detta är optimerare som kan eliminera detta problem. Det går att ha både optimerare på alla solpaneler eller beroende på växelriktare några stycken bara. 

 

Kan man parallellkoppla solceller med olika effekt?

Visst, det är en vanlig praxis att parallellkoppla solpaneler med olika märkeffekt (watt) för att öka totala effekten i en solcellsanläggning. Det är dock viktigt att notera att även om detta är möjligt, är det fördelaktigt att välja paneler med liknande eller likvärdig Vmp-spänning (maximal effektpunkt) för bästa prestanda och effektivitet i systemet.

Vmp-spänningen är den spänning vid vilken solpanelen genererar sin maximala effekt, och att ha paneler med liknande Vmp-spänning underlättar för växelriktaren att arbeta effektivt med hela solcellsanläggningen. När solpaneler med olika Vmp-spänningar parallellkopplas kan det leda till ojämn belastning och effektivitetsförluster i systemet.

Därför är det rekommenderat att, när man väljer solpaneler för parallellkoppling, sträva efter att välja paneler med liknande elektriska egenskaper, inklusive Vmp-spänning. Detta säkerställer en jämn fördelning av belastningen över hela systemet och möjliggör optimal prestanda och effektivitet hos solcellsanläggningen som helhet.

Hoppas att denna guiden har gett dig den information du behöver för att kunna bygga ut din anläggning och se till att det funkar, men har du några frågor eller behöver hjälp så finns vi tillgängliga. Du hittar våra kontaktvägar här, kontakta oss

 

 

Lämna en kommentar